Atelier

Zestaw autorskich projektów fotograficznych

Z radością pragnę się z Wami podzielić fotografią, która odbiega od mojej konwencji fotografii ślubnej, spontanicznej fotografii rodzinnej oraz coraz częściej wykonywanej przeze mnie fotografii kulinarnej. Jednak z każdej wymienionej dyscypliny nieprzerwanie czerpię inspirację i wykorzystuję w innej. Bez względu na to kiedy wykonałem dane zdjęcie to charakterystyczną melodię wyzwalanej migawki pamiętam tak jakby to było przed sekundą. Do każdego obrazka mam ogromy sentyment, którym pragnę się z Wami podzielić. Omawiane tematy fotograficzne konsekwentnie (łatwo napisać trudniej zrobić) realizowałem przez ostatnie lata (niektóre przez całość mojej działalności fotograficznej). Poza działalnością w dziedzinie okolicznościowej oraz spontanicznej fotografii rodzinnej bardzo chętnie podejmuję inne tematy wymagające pracy z aparatem. Tym sposobem mogę wyodrębnić sesje fotograficzne dotyczące tradycji, folkloru górali, zdjęcia portretowe, reportaże, sportowe, krajobrazowe. Każda ze wspomnianych wcześniej dyscyplin jest prezentacją moich indywidualnych interpretacji zadanego tematu. Bez żadnego wyjątku eksponowane fotografie napawają mnie ogromną dumą. Z powodzeniem te fotografie pojawiają się na różnych wernisażach, konkursach oraz publikacjach nisko i wysoko nakładowych.

CLOSE MENU